Våra produkter

Vi är inriktade på att hyvla lister och paneler. Vi tillverkar också tunnbastur och badtunnor samt gårdsbyggnader enligt beställning. Vi säljer även kutterspån i storsäckar, storsäckarna är lätta att förflytta och passar utmärkt som strö för hästar och som fyllnad i minklyor. Vi tillverkar böjda trädgårdsbroar som kan placeras över ett dike. Vi tillverkar också egen gammaldags ladupanel som kan användas inomhus som väggpanel.

Tunnbastu

Vi tillverkar våra bastutunnor från grunden, vi hyvlar virket och monterar våra bastur själva. Bastun är gjord av 40 mm tjockt granvirke. Vi tillverkar också dörrarna själva.

Våra bastur säljs färdigt monterade och de tillverkas enligt beställning.
Kunden får själv bestämma längden och diametern på bastun och om den ska ha omklädningsrum eller inte.

För att vatten inte skall tränga in i konstruktionen byggs våra bastur på ett sätt som skiljer sig
från andra tillverkare. Vi bygger bastun så att bottenplankan har hanspont på båda sidorna.
Sedan byggs tunnans sidor upp från den och där sidorna möts, högst upp, hyvlas en planka
som har honspont på båda sidorna.
Detta medför att det inte blir några vattenfickor i väggarna, det här ökar livslängden på bastun.

Hyvlade lister och paneler

Vi tillverkar och säljer hyvlade lister och paneler.

Exempel på profiler:

– Pärlspont
– Golvlister
– Golvspont
– Fasadpanel
– Djup allmogetaklist
– Taklister
– Inomhuspanel
– Foderlister
– Terassbrädor
– Rundspont för badtunna

Badtunna

Vi tillverkar våra badtunnor från grunden, vi hyvlar virket och monterar våra tunnor själva. Tunnan är gjord av 40 mm tjockt granvirke. Badtunnan går att fås i olika diametrar. Våra badtunnor behandlas på insidan med ett genomskinligt plastmaterial.

Kutterspån

Vi säljer kutterspån som uppkommer från vår listhyvel när vi hyvlar virket till våra produkter. Detta är ett luftigt torrt spån med låg dammhalt. Spånet är lämpligt som strö för hästar och som fyllnad i minklyor. Spånet säljs i storsäckar som väger ca 150 kg. Volymen av en säck är 1,1 kubikmeter. I en säck ryms ca 1,7 kubikmeter löst kutterspån.

Trädgårdsbro

Trädgårdsbron består av två balkar i trä som är formlimmade till en båge. Bågarna är brädade på ovansidan, detta bildar brolocket, räckena på sidorna är fästa i sidorna på balkarna. Räcket kan fås med utseendet enligt egen önskan. Trädgårdsbron kan läggas över ett dike eller över en trädgårdsdamm. Längden kan beställas enligt egen önskan. Standardlängden är fem meter.

Gammaldags ladupanel

Panelen är tillverkad för att efterlikna brädor på en gammal lada som har utsatts för väder och vind. Panelen är bearbetad så att de mjukare årsringarna är nednötta. Panelen är tänkt för inomhusbruk som fondvägg, men kan förstås användas enligt egen fantasi.